Mindful 2 Work, reintegratie na een burn out.

Wellicht heeft u ook te maken met medewerkers die in de ziektewet zitten en thuiszitten met een burn out. Voor deze medewerkers kan ik een speciale Mindful2Work-training aanbieden die zich richt op het re-integreren vanuit een burn out.

Mindfulness, yoga en sporten of actief bewegen zijn ieder afzonderlijk effectief in de reductie van stress, angst, depressie en somatische klachten. Daarom wordt in deze Mindful2Work-training de combinatie van mindfulness meditatie, yoga en actief bewegen in de buitenlucht voor werknemers met (werk gerelateerde) stressklachten gecombineerd.

Uit de inmiddels vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat Mindful2Work training:
• Stress vermindert
• Angst vermindert
• Depressieve klachten vermindert
• Leidt tot grote afname in lichamelijke en vermoeidheidsklachten
• Leidt tot grote toename in positieve gevoelens, concentratie, motivatie en activatieniveau
• Het risico op volledige uitval van werk daalt van 90% voor de training naar 18% een paar maanden na de training.

Opvallend hierbij is dat deze effecten niet alleen direct na de training aanwezig zijn maar ook nog 2 tot 6 maanden na de training aanwezig blijven.Het programma is gebaseerd op het boek Mindful2Work, dat ook als werkboek wordt verstrekt aan de deelnemers, samen met een serie audiotracks die via internet te beluisteren zijn.

Praktische informatie

Mindful2Work is een praktische training voor werknemers met burn-out klachten, gericht op het verminderen van stress en het vergroten van het (zelf)herstellend fysieke en mentale vermogen van de werknemers. De Mindful2Work-training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten waarbij mindfulness, yoga en bewust actief bewegen in de buitenlucht worden gecombineerd.

  • Na 6 weken volgt er nog een terugkombijeenkomst.
  • Het aantal deelnemers per training is minimaal 8 en maximaal 10.
  • Wanneer wenselijk vullen de deelnemers achteraf een online vragenlijst in voor een impactmeting.

Thema’s van de training

De training Mindful2Work is gebaseerd op de gangbare mindfulness training (MBSR), maar volledig ingericht op het re-integreren van mensen vanuit een Burn-out.

In de training komen deze thema’s aan de orde:
• Van de automatische piloot naar aandachtig zijn
• Het lichaam ervaren
• Ademhalen
• Stress
• Omgaan met moeilijkheden
• Zorgen voor onszelf
• Op eigen benen
• Mindfulness inbouwen in je leven

Burn out klachten binnen uw organisatie?

We komen graag met u in contact om kennis te maken. Samen kijken we naar de beste mogelijkheden voor uw organisatie.