DISC Persoonlijkheidsanalyse voor uw organisatie

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen hetjuist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Praktisch, wat meet DISC?

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:
D Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
I Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
S Hoe u mede omgaat met (relationele) veranderingen in uw omgeving.
C Hoe u omgaat met regels, details en procedures.
In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak
hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

Gedrag in drie grafieken

De uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalyse wordt weergegeven in drie grafieken.

Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:
• Hoe iemand zichzelf ziet.
• Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
• Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden.

Hoe ziet het traject eruit?

De medewerker vult de analyse in, daar komt een uitgebreid rapport uit naar voren en die wordt samen met de medewerker doorgenomen. Naar aanleiding daarvan kan er gericht gewerkt worden aan eventuele knelpunten. Ook geeft het de medewerker meer inzicht in zijn/haar eigen gedrag, wat op zichzelf al tot
oplossingen kan leiden.

Waarvoor DISC inzetten?

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bijwerving en selectie procedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Benieuwd hoe wandelcoaching kan helpen om uw bedrijf en collega’s te helpen?

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Bent u benieuwd hoe een DISC Analyse kan bijdragen aan uw organisatie? Neem gerust vrijblijvend contact op voor een kennismaking. Tot snel!