Burnout Assessment tool

Door middel van een test, de Burn out Assessment Tool (BAT), kan het risico op een burn out ingeschat worden. De BAT is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst en werd ontwikkeld tijdens een driejarig onderzoeksproject aan de KU Leuven.

Deze tool is omgezet in een online vragenlijst van 33 vragen, die een snelle screening maakt naar risicoprofielen. Het geeft je als werkgever een compleet en overzichtelijk beeld van het algemene mentale welzijn van de werknemers in je bedrijf. De resultaten van dit assessment vormen bovendien een prima startpunt om preventief en/of curatief verder op individueel niveau aan de slag te gaan en het welzijn op het werk te verbeteren.

Maar ook als werknemer kan je deze tool gebruiken om een screening te maken van jezelf, hoe staat het met jouw gezondheid, jouw werkplezier en jouw werkvermogen?

Na deze screening, kunnen wij jou helpen om de uitkomst hiervan om te zetten naar een plan van aanpak die uiteraard volledig aansluit bij jouw situatie.

Benieuwd naar de meerwaarde van de BAT voor uw organisatie?